Kedvezmény

A családi pótlék Magyarországon egy olyan állami támogatás, amelyet a gyermeket nevelő családok számára nyújt a kormány. A támogatás célja, hogy segítse a családokat a gyermeknevelés költségeinek fedezésében és hozzájáruljon a gyermekgondozással járó terhek csökkentéséhez. Részletesen bemutatjuk, hogy miként igényelhetik ezt a támogatást a jogosult családok és milyen előnyöket jelent számukra.

Családi pótlék – Mi is ez a támogatás pontosan?

A családi pótlék egy havi rendszerességű, a gyermekek után járó pénzbeli támogatás, amelyet a magyar kormány biztosít a jogosult családok számára.

Az ellátás iránti igény érvényesítésével kapcsolatos valamennyi eljárás illeték és költségmentes.

A támogatás összege a gyermek(ek) számától és életkorától függ, valamint a család egyéb körülményeitől, például a jövedelmi helyzettől vagy a családban élő fogyatékkal élő személyek jelenlététől.

A nevelési ellátás a gyermek születésétől a tankötelezetté válása évének október 31-ig jár.

A családi pótlék összege 2023-ban

 • Az 1 gyermeket nevelő családok 12 200 forintot
 • az 1 gyermeket nevelő egyedülálló szülő 13 700 forintot,
 • a 2 gyermeket nevelő család gyermekenként 13 300 forintot, összesen 26 600 forintot,
 • a 2 gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 14 800 forintot, összesen 29600 forintot,
 • a 3 vagy több gyermeket nevelő család gyermekenként 16 ezer forintot, azaz minimum 48 ezer forintot,
 • a 3 vagy több gyermeket nevelő egyedülálló szülő gyermekenként 17 ezer, azaz minimum 51 ezer forintot kap.

 

Hogyan igényelhető a családi pótlék?

A családi pótlék igénylése a helyi kormányhivatalnál történik, ahol a családoknak be kell nyújtaniuk egy erre vonatkozó kérelmet.

A kérelem benyújtásához szükséges dokumentumok közé tartozik a szülők személyi igazolványa, a gyermek(ek) születési anyakönyvi kivonata, valamint az adott családi körülményeket igazoló dokumentumok (pl. jövedelemigazolás, fogyatékossági igazolvány stb.).

Ki jogosult hivatalosan nevelési ellátásra?

A saját háztartásban nevelt gyermek vér szerinti, vagy örökbe fogadó szülője, vagy a saját háztartásban nevelt gyermek szülőjével együtt élő házastárs.

Az a személy, aki a saját háztartásában nevelt gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van (a fentiek elnevezése együttesen: szülő), vagy a szülővel együtt élő élettárs, ha az ellátással érintett gyermekkel életvitelszerűen együtt él és a szülővel élettársként legalább egy éve szerepel az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartásában.

Az a nevelőszülő, vagy gyám, akinél a gyermeket a Gyvt. alapján ideiglenes hatállyal elhelyezték (1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 72. § (1) bekezdés).

Milyen előnyöket jelent a családi pótlék?

A családi pótlék számos előnyt jelent a jogosult családok számára:

 1. Pénzügyi támogatás: A családi pótlék hozzájárul a gyermeknevelés költségeinek fedezéséhez, ezáltal csökkentve a családok anyagi terheit.
 2. Támogatás minden gyermek után: A családi pótlék minden gyermek után jár, így a nagycsaládosok is számíthatnak jelentős támogatásra.
 3. Segítség különleges körülmények esetén: A családi pótlék összege magasabb lehet, ha a családban fogyatékossággal élő személyek vannak, vagy a család alacsony jövedelemmel rendelkezik. Ez további anyagi segítséget nyújthat azoknak a családoknak, akiknek még nagyobb szükségük van rá.
 4. Hosszú távú támogatás: A családi pótlék a gyermek születésétől kezdve jár, és folyamatosan igényelhető egészen a gyermek nagykorúvá válásáig, vagy felsőoktatási tanulmányai befejezéséig.

  Mire érdemes figyelni a családi pótlékkal kapcsolatban?

  A családi pótlék igénylése során érdemes figyelembe venni néhány fontos szempontot:

  1. Időben történő igénylés: A családi pótlék igénylése során fontos, hogy időben benyújtsák a kérelmet a helyi kormányhivatalnál, hogy mihamarabb megkezdődhessen a támogatás folyósítása.
  2. Dokumentumok rendben tartása: A családi pótlék igénylése során szükséges dokumentumokat érdemes rendben tartani és frissen tartani, hogy gördülékenyen menjen az igénylési folyamat.
  3. Változások bejelentése: Amennyiben a család körülményei változnak (pl. jövedelemváltozás, gyermek születése), fontos, hogy a változásokat időben bejelentsék a kormányhivatalnál, hogy a családi pótlék összege megfelelően módosulhasson.

  Összegzés

  A családi pótlék Magyarországon fontos támogatást jelent a gyermeket nevelő családok számára, hozzájárulva a gyermeknevelés költségeinek fedezéséhez és a családok anyagi terheinek csökkentéséhez. A helyi kormányhivatalnál történő igénylés és a szükséges dokumentumok benyújtása révén a jogosult családok hosszú távon élvezhetik a családi pótlék által nyújtott előnyöket. Ne feledjétek, a családi pótlék igényléséhez időben és megfelelő dokumentációval érdemes fordulni a helyi kormányhivatalhoz.